W roku szkolnym 2020/2021 w grupie Żabki z wielkim zaangażowaniem realizowany był Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”. Projekt był w naszej grupie inspiracją do wprowadzenia innowacji pedagogicznej.