Z dumą informujemy, że dzieci z grupy Żabki przystąpiły do realizacji międzynarodowego projektu „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”. Dzięki podejmowaniu różnorodnych i ciekawych działań dzieci zdobędą świadomość swojej tożsamości narodowej, będą pełne przywiązania do kraju ojczystego, jego historii, języka, tradycji i ludzi w nim żyjących. Mamy nadzieję, że to wyjątkowe i ważne święto stanie się zrozumiałe dla dzieci oraz  pozwoli im poczuć radość i dumę z bycia Polakiem.