Aktualności

W poniedziałek 21.12.2020r. w grupie Żabki odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek. Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz umożliwienie dzieciom prezentowania swoich umiejętności i zdolności wokalnych przed publicznością.
 Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w grupie Żabki został zorganizowany rodzinny konkurs na „Najpiękniejszą ozdobę Bożonarodzeniową”. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i pobudzanie aktywności twórczej dzieci, powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych oraz przedstawienie własnej wizji i nastroju Świąt Bożego Narodzenia. 

   Dzieci z pomocą rodziców wykonały niezwykle ciekawe i pomysłowe ozdoby świąteczne. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody i pamiątkowe dyplomy w dniu 18.12.2020r. Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla dzieci. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

W dniu 17.12.2020r. obyły się Jasełka w grupie Smerfy.

18.12.2020r. odbył się w grupie Smerfy KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK , w którym wzięło udział 16 dzieci. Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz umożliwienie dzieciom prezentowania swoich umiejętności i zdolności wokalnych. Konkurs przebiegał w miłym, świątecznym nastroju.  Wszystkie dzieci zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi, które ufundowała Rada Rodziców.

W dniu 15.12.2020r. w grupie Biedronki odbyło się przedstawienie Bożonarodzeniowe.

 

W roku szkolnym 2017 nasze przedszkole przystąpiło do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. We współczesnym podejściu do zdrowia uwzględnia się całościową – holistyczną koncepcję, która traktuje zdrowie i człowieka jako „całość” . Na te całość składa się zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe, emocjonalne i społeczne. Natomiast na zdrowie ma ogromny wpływ styl życia i środowisko. W ostatnim stuleciu zgromadzono wiele dowodów, że edukacja i zdrowie są ze sobą nierozerwalnie związane. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre samopoczucie społeczne i psychiczne zwłaszcza małego dziecka wpływa na - dobrą motywację do nauki i satysfakcję ze zdobytych umiejętności - dobre funkcjonowanie procesów poznawczych: myślenie, pamięć, uwagę, przyswajanie wiedzy i opanowywanie umiejętności - dobre relacje między członkami społeczności np. przedszkolnej.
W naszej placówce dbanie o zdrowie dzieci, jest jednym z priorytetów ,pragniemy poszerzać dotychczasowe działania promocji zdrowia w stronę świadomego  i ukierunkowanego procesu edukacyjnego. Chcemy by dzieci i rodzice byli współtwórcami i uczestnikami Przedszkola Promującego Zdrowie, gdyż każdy członek naszej społeczności ma  wpływ na jej klimat i atmosferę.
W roku szkolnym 2018-2019 podjęliśmy działania związane z promowaniem zdrowia psychicznego, przyczyniającego się do prawidłowego rozwoju dziecka poprzez:
- podniesienie kompetencji emocjonalnych i społecznych, dobre samopoczucie całej społeczności przedszkolnej.
- rozwój samoświadomości dzieci, umiejętności budowania poczucia własnej wartości, rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć. Poznawanie konstruktywnych sposób wspólnego rozwiązania problemu oraz porządkowanie doświadczeń.
-zacieśnianie relacji i więzi emocjonalnych z rodziną.
-wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.