Rada Rodziców

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola nr 44 "Promyk" w Opolu, imformuje że posiada konto bankowe w Banku Spóldzielczym "Bank Rolników" w Opolu.

Opłat na rzecz Rady Rodziców należy dokonować bezpośrednio na konto nr: 66 8898 0003 5000 0000 4460 0001.

Składka miesięczna wynosi 12 zł ( płatne tylko 10 miesięcy).

Prezydium Rady Rodziców Publicznego Przedszkola ne 44 "Promyk" w Opolu

P. Magdalena Majer- przewodnicząca

P. Krzysztof Bukowski- wiceprzewodniczący

P. Joanna Duda-Kot- sekretarz/ skarbnik

 

Członkowie Rady rodziców grupa "Biedroneczki"

P. Krzysztof Bukowski

P. Samanta Stachowicz

P. Andrzelika Zuska

 

Członkowie Rady Rodziców grupa "Smerfy"

P. Magdalena Ziembicka

P. Magdalena Majer

P.Katarzyna Kozera

 

Członkowie Rady Rodziców grupa "Żabki"

P. Joanna Duda-Kot

P. Agnieszka Słabosz

P. Anna Ziomek